นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ฝึกปฎิบัติทักษะเบื้องต้นการผสมเทียมโค หาตำแหน่งคอมดลูกและตรวจมดลูกผ่านทางทวารหนัก เพื่อใช้ในการผสมเทียมโค ในรายวิชา สรีรวิทยาการสืบพันธุ์และการผสมเทียม ผู้สอนโดย น.สพ.สินสมุทร แซ่โง้ว