อาจารย์อมร อัศววงศานนท์ ผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำเกณฑ์การตัดสิน
การประกวดไก่ไข่สวยงามต่างประเทศ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินไก่ไข่สวยงามต่างประเทศ
และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เรียนวิชาการประกวดและตัดสินสัตว์
ทำหน้าที่รับลงทะเบียน งาน Thailand International Pet Variety Exhibitional 2019
ณ Hall 7-9 อิมแพคเมืองทองธานี จัดโดย ชมรมไก่สวยงาม(ประเทศไทย)