ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร
ภาคการเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี