นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สอบวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี