รองอธิการบดี ผศ.นที ภู่รอด พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์รังสิต และคณะกรรมการตรวจรับการจ้างฯ ประชุมกำหนดขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี