พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อาคารสำนักงานคณบดี