ขอเชิญร่วมงาน 85 ปีเกษตรทุ่งรังสิตและสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 26

ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทุกท่านร่วมงาน 85 ปี เกษตรทุ่งรังสิต และสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 26 ในวันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต