ศึกษาดูงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จ.จันทบุรี

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เข้าศึกษาดูงานที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาธรรมชาติ ป่าไม้ และสำรวจพื้นที่เพื่อทำการออกแบบปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาสอยดาว ประกอบรายวิชาการจัดการพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ และรายวิชาการออกแบบและจัดสร้างสวนน้ำ เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีอาจารย์พิศาล ตันสิน เป็นผู้ควบคุม