ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี