ขอเชิญชวนอุดหนุนเมล่อนจากฟาร์ม

สาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
ขอเชิญชวนอุดหนุนเมล่อนจากฟาร์มคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ใช้ระบบปลูกที่สะอาด ปลอดภัย
รับรองคุณภาพและความสดใหม่
ควบคุมคุณภาพโดยคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ราคา 100 บาท/กิโลกรัม

มีจำหน่ายที่…
👉ราชมงคลธัญบุรี ฟาร์มช็อป คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ตั้งร้าน ทางเข้า มทร. ธัญบุรี ศูนย์รังสิต ในทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 น. – 17.00 น.
👉หน้าห้องประชุมสงธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี ในทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น. -15.00 น.
หรือสนใจติดต่อได้ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี(ศูนย์รังสิต)