ประชุมสรุปเตรียมงานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 26 และงาน 85 ปี เกษตรทุ่งรังสิต

คณะผู้บริหาร และนายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานฯ ประชุมสรุปเตรียมงานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 26 และงาน 85 ปี เกษตรทุ่งรังสิต เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี