อัตราค่าสินค้าและบริการ

ศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ (COE) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี มีบริการสินค้า บริการวิเคราะห์และทดสอบ รวมถึงบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่…

  • ราชมงคลธัญบุรี ฟาร์มช็อป คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ตั้งร้าน ทางเข้า มทร. ธัญบุรี ศูนย์รังสิต ในทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 น. – 17.00
  • หน้าห้องประชุมสงธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี ในทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น. –15.00 น.
  • หรือสนใจติดต่อได้ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี(ศูนย์รังสิต)