โครงการพี่สอนน้องสร้างอาชีพ

ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา พร้อมด้วยศิษย์เก่าของคณะ จัดโครงการพี่สอนน้องสร้างอาชีพโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพ เสริมสร้างความรู้ควบคู่กับการสร้างอาชีพจากกิจกรรมที่ทำให้เกิดความรู้ พร้อมสอดแทรหลักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ความคิดสร้างสรรค์เสริมสร้างสมาธิ ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ช่วยผู้ปกครองอีกทางหนึ่ง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา