ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี