โครงการราชมงคลตู้ปันสุข

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำอาหารแห้ง เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร น้ำดื่ม นม น้ำมันพืช ใส่ในตู้ “ราชมงคลตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเศรษฐกิจจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ประตู 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต