ขอเชิญบริจาคของอุปโภคบริโภคในโครงการราชมงคลตู้ปันสุข

ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งผู้มีอุปการะคุณ ร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ฯลฯ ให้กับ “โครงการราชมงคลตู้ปันสุข” ของ มทร.ศูนย์รังสิต ซึ่งทางสำนักงานศูนย์รังสิต ติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าประตู 1 ทุกท่านสามารถนำสิ่งของบริจาคไปใส่ในตู้ปันสุขได้ตลอดเวลา หรือนำส่งได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันเเละเวลาทำการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายวรวัฒน์ นุโซ๊ะ 085-5636659