ประชุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ประชุมอาจารย์ และบุคลากรประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร