ประชุมงานวิจัยด้านอาหาร

ผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมหารือทำงานวิจัยด้านอาหารกับ คุณอนันต์ เภตรา และตัวแทนจากกลุ่มบริษัทในเครือเภตรา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร