ประชุมหารือดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคูคต และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คูคต ร่วมประชุมหารือดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และเครื่องหมายจราจร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต เพื่อลดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนภายในพื้นที่ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร