ประชุมหารือโครงการฝึกงานด้านเกษตรกรรมประเทศญี่ปุ่น

ผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาการผลิตพืช พร้อมด้วยคุณชุติกาญจน์ กะลัมพะนันท์ จากบริษัท โตเกียวบิวตี้ 5 ร่วมประชุมหารือแนวทางการรับนักศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเกษตรกรรม ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร