โครงการปันรัก ปันความรู้ สู่น้องโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา

ผู้บริหาร บุคลากร และศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการปันรัก ปันความรู้ สู่น้องโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่เยาวชนไทย ในการนี้ได้นำหนังสือตำราเรียน วัสดุอุปกรณ์การเรียน หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก รวมถึงได้นำอาหารว่าง เครื่องดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ไปมอบให้แก่เด็กๆ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา