กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกัน ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร