การผลิตไส้กรอกปลาดุก สไตล์เยอรมัน

การผลิตไส้กรอกปลาดุก สไตล์เยอรมัน ตอนที่ 1-2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ คำหนองไผ่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  • ตอนที่ 1

 

  • ตอนที่ 2