วิธีการเพาะพันธุ์ปลาทองหัวสิงห์ 5 สีแบบง่ายๆ

เทคนิคการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาทองแบบเลียนแบบธรรมชาติ ตอนที่ 1 วิธีการเพาะพันธุ์ปลาทองหัวสิงห์ 5 สีแบบง่ายๆได้ลูกเยอะ โดยอาจารย์สงบ ศรีเมือง อาจารย์ประจำสาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี