โครงการอบรมหัวข้อการขับรถอย่างปลอดภัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดโครงการอบรม การขับรถอย่างปลอดภัย ในหัวข้อ การขับรถอย่างปลอดภัย โดยใช้คลิปวิดีโออบรมของ อาจารย์พีรเดช ดำชื่น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี