ประชุมแผนการพัฒนา มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ร่วมประชุมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน ในการจัดทำโครงการมังคลอุทยาน ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสะบันงา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต