ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ พร้อมทั้งมีการมอบรางวัลแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 สิหาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี