กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 บุลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า เพื่อแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกัน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร