ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานคณบดี