โครงการอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ (รุ่นที่ 1) โดยมี นายสถิต สมศรีโย กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการอาชีวะศึกษาภาคกลาง 1 เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี