ประชุมงานด้านอาคารสถานที่และพิ้นที่ความรับผิดชอบ

ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต เข้าร่วมประชุมงานด้านอาคารสถานที่และพิ้นที่ความรับผิดชอบ ภายในพื้นที่ มทร.ธัญบุรีศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี