ประชุมงานด้านอาคารสถานที่

ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต เข้าร่วมประชุมงานด้านอาคารสถานที่เพื่อแบ่งพื้นที่และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ภายในพื้นที่ มทร.ธัญบุรีศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร