ประชุมเตรียมงานเกษียณอายุราชการ

ประชุมเตรียมงานเกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี