ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี