ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 18  ตอน 80 พรรษา เฉลิมราชย์องค์ราชินี กษัตริย์ตรีแห่งแผ่นดิน  ในวันที่ 10 สิงหาคม  2555  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  โดยภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมการประกวดธิดาผ้าไทย และสนุกสนานตื่นตาตระการใจไปกับการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง(ลิปซิงก์)