กำหนดการฝึกซ้อม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2554 ดาวน์โหลด

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.oreg.rmutt.ac.th

1.  วันฝึกซ้อมย่อยรวม ณ หอประชุม  มทร.ธัญบุรี  วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น.

2.  วันฝึกซ้อมใหญ่และจุดรายงานตัว วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 (เช้า) จุดรายงานตัวอาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี

3.  วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  วันอังคารที่ 27  พฤศจิกายน 2555 (เช้า)