ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับรางวัลการประกวด Freshy boy & girl 2012 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งผลการประกวด  น.ส.เนาวรัตน์ จิตตะยโสธร  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ RMUTT Freshy girl 2012, รางวัล RMUTT The Best costume girl 2012 และรางวัลสาวหน้าใส(นิติพลคลินิก) 2012  และนายวรรัตน์   จิรดล นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 RMUTT Freshy  boy  2012  และแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสาขาต่างๆ พร้อมทั้งหารือ เตรียมแผนประชาสัมพันธ์  โดยนำตัวแทนดาว-เดือน  แต่ละสาขาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ของคณะฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555  ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคารสำนักงานคณบดี