«

»

ส.ค.
23

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 30-31  สิงหาคม  2555ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานคณบดี ชั้น 3คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ใส่ความเห็น