เจ้าหน้าที่ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้  ด้านประกันสังคม  ประจำปี 2555  ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี  โดยมีบริการตรวจสุขภาพ พูดคุยปัญหาสุขภาพกับคุณหมอ ให้แก่ผู้เข้ารับอบรม และมีเจ้าหน้าสำนักงานประกันสังคม บรรยากาศให้ความรู้ สิทธิประโชยน์ต่างๆ ของการปรกันสังคม