เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เน้นการพูด นำเสนอ และเขียน   ติดต่อสอบถาม ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบาลและแผน มทร.ธัญบุรี โทร.0-2549-4083