ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Machito Mihara จาก Tokyo University of Agriculture  ประเทศญี่ปุ่น    เข้าเยี่ยมคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี