ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน“ พระพิรุณเกมส์ “ ระหว่างวันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามกีฬาคณะฯ ศูนย์รังสิต
พิธีเปิด-ปิด วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00-20.00น.