ขอเชิญ อาจารย์และนักศึกษา ร่วมปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556  ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่ เวลา 09.00-22.00 น.