ผลงานวิชาการ

งานวิจัยตีพิมพ์ประจำปี

งานวิจัยตีพิมพ์ประจำปี งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบป …

View page »

บทความงานวิจัย

– น้ำชาเขียวสับปะรดเสริมใยอาหารจากแครอทผลิตด้วยวิ …

View page »

อนุสิทธิบัตร

1) อนุสิทธิบัตร เรื่อง “น้ำมันสะเดาอัดเม็ดปรุงแต่งเพื่อ …

View page »

เอกสารคำร้องต่างๆ

เอกสารคำขอขึ้นทะเบียนผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์  เอกสารประ …

View page »