สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

นางสุวดี อิสรายุวพร
นางสุวดี อิสรายุวพร

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

ผศ.น.สพ.การันต์-ชีพนุ
ผศ.น.สพ.การันต์ ชีพนุ

หัวหน้าสาขา

สพ.ญ.พชรธร-สิมกิ่ง
สพ.ญ.พชรธร สิมกิ่ง
นางสุวดี-อิสรายุวพร
นางสุวดี อิสรายุวพร
นายพรพนม-คำมุงคุณ
นายพรพนม คำมุงคุณ
นายสุรเดช สังฆะมณี
นายสุรเดช สังฆะมณี
นายอมร-อัศวงศานนท์
นายอมร อัศวงศานนท์
ผศ.น.สพ.ชนินทร์-รัตนสิน
ผศ.น.สพ.ชนินทร์ รัตนสิน
สพ.ญ.ดร.ปภาพร-ศรีมุษิกโพธิ์
สพ.ญ.ดร.ปภาพร ศรีมุษิกโพธิ์
น.สพ.สินสมุทร-แซ่โง้ว
น.สพ.สินสมุทร แซ่โง้ว
นายภพสันต์ ชัยธีระพันธุ์กุล
นายภพสันต์ ชัยธีระพันธุ์กุล

ธุรการ