ประกาศ/ข่าว
กุมภาพันธ์ 3, 2017

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านภาษาอังกฤษ และการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร […]
กุมภาพันธ์ 3, 2017

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านภาษาอังกฤษ และการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร […]
พฤศจิกายน 21, 2016

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พรมทอง และ ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ ให้การร่วมต้อนรับ Dr.Prastowo Dr.I Wayan Astika และ Mr.Jeffry Setiawan, Bogor Agriculture University , Indonesia

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ […]
พฤศจิกายน 14, 2016

ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กิตติมา วานิชกุล ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม และดร.ศุภมาศ ศรีวงศ์พุก ร่วมต้อนรับ Prof.Dr.Kiyoshi Yoshikawa จาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

ดร.ลลิตา  ศิริวัฒนานนท์ พร […]