แผนผังแสดงกลไกการบริหารงานวิจัย แหล่งทุนภายนอก/ทุนส่วนตัว/ทุนที่ไม่ใช่ตัวเงิน
กันยายน 29, 2016
เตรียมความพร้อมไปฝึกงานนักศึกษาแลกเปลี่ยนทางวิชาการและฝึกประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ณ ประเทศญี่ปุ่น
กันยายน 30, 2016

กลไกและขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัย

กลไกและขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัย

  • งบประมาณแผ่นดิน
  • งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ
  • งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

กลไกและขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัย

กลไกและขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัย

  • งบประมาณเงินรายได้คณะฯ

กลไกและขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น