ผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพร กับการเพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชน
พิธีลงนามความร่วมมือ (MoA) ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ State Polytechnic of Jember, Indonesia
ตุลาคม 4, 2016
ผลการดำเนินงานโครงการ “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพืื่อการพัฒนาอาชีพ ในชุมชนปี 2559”
ตุลาคม 7, 2016

ผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพร กับการเพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชน

ผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพร กับการเพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

1.หลักสูตรการวิเคราะห์ดินและปรับปรุงดินเพื่อการปลูกสมุนไพร โดย  ผศ.อังคณา  ธนกัญญา

2. หลักสูตรการจัดอบรมการทำเครื่องดื่มผงและวุ้นแก้วสมุนไพร โดย ดร.ศศธร  ศรีวิเชียร

3. หลักสูตรการเลี้ยงแพะและการเพิ่มมูลค่าด้วยสมุนไพร โดย อาจารย์ชาติชาย   โยเหลา

4.หลักสูตรการใช้ประโยชน์จากน้ำหมักชีวภาพจากสมุนไพร โดย ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม

5. หลักสูตรการจัดอบรมการทำเครื่องดื่มผงและวุ้นแก้วสมุนไพร โดย ผศ.อังคณา  ธนกัญญา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น