ผลการดำเนินงานโครงการ “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพืื่อการพัฒนาอาชีพ ในชุมชนปี 2559”
ผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพร กับการเพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชน
ตุลาคม 4, 2016
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ พร้อมด้วย ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ AIT และEastern University ประเทศศรีลังกา
พฤศจิกายน 1, 2016

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพืื่อการพัฒนาอาชีพ ในชุมชนปี 2559 จำนวน 5 หลักสูตร

  1. การทำเบเกอรี่  โดย ผศ. ประดิษฐ์ คำหนองไผ่
  2. การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดย ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล
  3. การเพาะเห็ดเชิงการค้า โดย ผศ.วิทยา ทวีนุช
  4. การทำน้ำหมักอเนกประสงค์ โดย ผศ.ดร.รัชตา ทนวิทูวัตร
  5. การเกษตรผสมผสานตามปณิธานเศรษฐกิจพอเพียง โดย ผศ.ดร.วัลลภ พรหมทอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น