ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กิตติมา วานิชกุล ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม และดร.ศุภมาศ ศรีวงศ์พุก ร่วมต้อนรับ Prof.Dr.Kiyoshi Yoshikawa จาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น
รับสมัครสอบคัดเลือกโควตาพิเศษ (ลูกเกษตรกร) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรประจำปีการศึกษา 2560
พฤศจิกายน 14, 2016
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พรมทอง และ ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ ให้การร่วมต้อนรับ Dr.Prastowo Dr.I Wayan Astika และ Mr.Jeffry Setiawan, Bogor Agriculture University , Indonesia
พฤศจิกายน 21, 2016

ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กิตติมา วานิชกุล ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม และดร.ศุภมาศ ศรีวงศ์พุก ร่วมต้อนรับ Prof.Dr.Kiyoshi Yoshikawa จาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

ดร.ลลิตา  ศิริวัฒนานนท์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กิตติมา วานิชกุล ดร.บุณฑริกา  ทองดอนพุ่ม และดร.ศุภมาศ  ศรีวงศ์พุก ร่วมต้อนรับ Prof.Dr.Kiyoshi Yoshikawa จาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาประชุมบรรยายกับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง “Application of oxygen free water for sea food and vegetable presentation” ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น